DESICITRO

Jemná lecitinová dezinfekční emulze na ruce s vůní rozmarýnu a citronu

Díky obsaženým rostlinným olejům a lecitinům pokožka není po použití vysušená, šupinatá, nevznikají praskliny na kůži, nevytváří se vhodné prostředí pro záněty. Na rozdíl od přípravků čistě na bázi alkoholu nepoškozuje kůži a nenarušuje tak důležitý ochranný kožní film, podporuje fyziologický stav pokožky. Antimikrobiální účinek je zajištěn lihem, podpořen thymolem a obsaženými éterickými oleji z citronu a rozmarýnu.


Vůně: rozmarýn a citron

Balení: 50 ml, 500 ml


Popis produktu

Aromatická dezinfekce rukou DESICITRO splňuje požadavky pro hygienickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 1500, je vyvinuta v souladu s pokyny WHO.

DESICITRO při aplikaci působí jako kosmetický přípravek a původně tak byl i uveden na trh. Díky provedeným laboratorním testům byla potvrzena jeho dezinfekční účinnost a byl tak zařazen mezi dezinfekční přípravky. Zároveň však obsahuje složky pečující o pokožku.

Lecitinovou emulzi používejte dle potřeby i několikrát denně při možném styku s mikroby. Chráníte tak své ruce a zároveň o ně pečujete. Pro předchozí mytí rukou doporučujeme použít mycí oleje s antimikrobiálním účinkem HY-DESISTRONG nebo HY-DESICITRO, následně dezinfikujte.

POUŽITÍ

Aplikujte neředěný přípravek, rozetřete po pokožce v množství cca 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte. Před použitím protřepat. Po použití zůstává pokožka pružná, vláčná. Neoplachujte!

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na primárním obalu. Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

POUŽITÉ INGREDIENCE

Alcohol denat. (Líh jemný denaturovaný), Aqua (Voda demineralizovaná), Glycerin (Hydratační látka), Ricinus communis Seed Oil (Ricinový rostlinný olej), Lecithin (Fosfolipid), Canola Oil (Řepkový rostlinný olej), Panthenol (Hydratační látka), Tocopheryl acetate (Vitamín E, antioxidant), Thymol*, Citrus limon Peel Oil (Éterický olej z citronu), Rosmarinus officinalis Leaf Oil (Éterický olej z rozmarýnu), Squalane (Rostlinný lipid), Retinyl palmitate (Vitamín A, antioxidant), Xanthan gum (Stabilizační látka), Allantoin (Hydratační látka), Zea mays Oil (Kukuřičný rostlinný olej), Citral*, Limonene*, Linalool*, Beta-carotene (Betakaroten) (*přírodní alergenní složky obsažené v éterických olejích)

BEZPEČNOST

Bezpečnost: První pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře. Bezpečnostní upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje Citronový olej, Rozmarýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

ÚČINNOST DLE ČSN

Účinek splňuje požadavky pro hygienickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 1500. Lecitinová emulze díky rostlinným olejům zároveň pečuje o pokožku.

Výhody produktů

PROTI BAKTERIÍM,
VIRŮM A PLÍSNÍM

Účinnost dezinfekčních přípravků prokázána akreditovanými laboratořemi

vhodné
pro vegany

Základem jsou kvalitní rostlinné silice

PRODUKTY ŠETRNÉ
k přírodě

Přípravky díky svému složení nepředstavují zátěž pro životní prostředí

vyrobeno
v české republice

Vlastní receptury, vlastní výroba

Produkt schválený
jako dezinfekce

Splňující pokyny WHO

Názory zákazníků na produkt

M.P.

Dobrý den, Vaše produkty používám již delší dobu nejen já, ale i mé děti. Na podzim jsem zakoupila Desicitro a musím uznat, že to byla skvělá volba. Děti, ač jen na chvíli, nastoupily do školy a bylo potřeba řešit hygienu rukou. Malé balení Desicitro bylo ideální přibalit do školního batohu. Dětem vyhovovala jeho vůně, navíc nelepí a není hořký. Tudíž nebyl problém ruce ošetřit v průběhu vyučování nebo se v klidu nasvačit. Děti si velice rychle zvykly Desicitro používat.

Růženka

Nezhoršuje můj atopický ekzém a jako bonus voní!

Alice

Příjemná lehce citrusová vůně, skvěle se roztírá a nevysušuje pokožku

Petra, Chrudim

Používáme celá rodina, u dětí je oblíbený díky citrusové vůni. Velice jednoduchá aplikace.

Zuzana K.

Výborné kabelkové balení, ideální do auta, na cesty a když si není možné umýt ruce.

Martina S.

V práci máme vysoké nároky na dezinfekci rukou a jsme nadšené z jeho vůně a textury. Konečně máme něco, po čem se ruce tak nevysušují, ale naopak jsou krásně vláčné.