DESISTRONG

Jemná lecitinová dezinfekční emulze s vůní pomeranče

Antimikrobiální účinek je zajištěn lihem, podpořen thymolem a obsaženými éterickými oleji z pomerančové kůry, citronové kůry, máty, rozmarýnu, čajovníku, citronely, pelargonie a lavandinu. Na rozdíl od přípravků čistě na bázi alkoholu nepoškozuje kůži a nenarušuje tak důležitý ochranný kožní film.

Číslo oznámení: Č. j. MZDR 7064/2021/OBP
Dezinfekční přípravek je schválen také pro Slovenskou republiku
(Číslo oznámenia: bio/3787/D/21/CCHLP) a Německo (Reg. Nr. N-94922). 


Vůně: tymián, pomerančová kůra, rozmarýn, pelargonie, lavandin

Balení: 50 ml, 500 ml


Popis produktu:

DESISTRONG na první pohled působí jako kosmetický přípravek a původně tak byl i uveden na trh. Díky provedeným laboratorním testům byla potvrzena jeho dezinfekční účinnost a byl tak zařazen mezi dezinfekční přípravky. Zároveň však obsahuje složky pečující o pokožku.

Díky obsaženým rostlinným olejům a lecitinům po použití není pokožka vysušená, šupinatá, nevznikají praskliny na kůži. Nevytváří se tak prostředí vhodné pro záněty. Na rozdíl od přípravků čistě na bázi alkoholu je tedy citlivější a podporuje fyziologický stav pokožky.

Aromatická dezinfekce rukou splňuje požadavky pro hygienickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 1500 a pro chirurgickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 12791+A1, je vyvinuta v souladu s pokyny WHO.

Lecitinovou emulzi používejte dle potřeby i několikrát denně při možném styku s mikroby. Chráníte tak své ruce a zároveň o ně pečujete. Pro předchozí mytí rukou doporučujeme použít mycí oleje s antimikrobiálním účinkem HY-DESISTRONG nebo HY-DESICITRO, následně dezinfikujte.

POUŽITÍ

Hygienická dezinfekce rukou dle normy ČSN EN 1500: Aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce v množství 3 ml a nechte působit 30 s, jednou opakujte, neoplachujte (2 x 3ml/30 s).
Chirurgická dezinfekce rukou dle normy ČSN EN 12791+A1: Aplikujte neředěný, rozetřete po pokožce cca 3 ml, po zaschnutí zopakujte. Nechte působit celkem 3 min, neoplachujte. Před použitím protřepat. Po použití zůstává pokožka pružná, vláčná.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na primárním obalu. Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

POUŽITÉ INGREDIENCE

Alcohol denat. (Líh jemný denaturovaný), Aqua (Voda demineralizovaná), Glycerin (Hydratační látka), Ricinus communis Seed Oil (Ricinový rostlinný olej), Lecithin (Fosfolipid), Canola Oil (Řepkový rostlinný olej), Panthenol (Stabilizační látka), Tocopheryl acetate (Vitamín E, antioxidant), Squalane (Rostlinný lipid), Thymol (Thymol, přírodní krystaly), Citrus aurantium dulcis Peel Oil (Éterický olej z pomeranče), Citrus limon Peel Oil (Éterický olej z citronu), Rosmarinus officinalis Leaf Oil (Éterický olej z rozmarýnu), Retinyl palmitate (Vitamín A, antioxidant), Mentha piperita Oil (Éterický olej z máty peprné), Melaleuca alternifolia Leaf Oil (Éterický olej z čajovníku), Xanthan gum (Stabilizační látka), Cymbopogon winterianus Herb Oil (Éterický olej z meduňky indické), Allantoin (Hydratační látka), Lavandula hybrida Oil (Éterický olej z lavandinu), Pelargonium graveolens Flower Oil (Éterický olej z pelargonie), Zea mays Oil (Kukuřičný rostlinný olej), Citral*, Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*, Beta-carotene (Betakaroten) (*přírodní alergenní složky obsažené v éterických olejích)

BEZPEČNOST

První pomoc: Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku k vnějšímu a to i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Oči: Může způsobit zarudnutí. Při dlouhodobém vdechování může vyvolat nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Produkt rozkladu (ethanol) působí podle údajů literatury dráždivě na sliznice, mírně dráždivě na pokožku, odmašťuje pokožku a působí narkoticky. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc. Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1, Praha, tel. +420 224 919 293 nebo lékaře. Bezpečnostní upozornění: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje Citronový olej, Rozmarýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

ÚČINNOST DLE ČSN

Účinek splňuje požadavky pro hygienickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 1500 a pro chirurgickou dezinfekci rukou dle normy ČSN EN 12791+A1. Lecitinová emulze díky rostlinným olejům zároveň pečuje o pokožku.

Výhody produktů

PROTI BAKTERIÍM,
VIRŮM A PLÍSNÍM

Účinnost dezinfekčních přípravků prokázána akreditovanými laboratořemi

vhodné
pro vegany

Základem jsou kvalitní rostlinné silice

PRODUKTY ŠETRNÉ
k přírodě

Přípravky díky svému složení nepředstavují zátěž pro životní prostředí

vyrobeno
v české republice

Vlastní receptury, vlastní výroba

Produkt schválený
jako dezinfekce

Splňující pokyny WHO

Názory zákazníků na produkt

Míša

Nenásilná vůně, skvělá na popraskané ruce. Malý balení je skvělé na cesty.

Marcela H.

Vážená paní Rigová, chtěla bych Vám poděkovat za doporučení dezinfekčního přípravku na ruce Desistrong. Několik let mám atopický ekzém na rukou a používání běžných dezinfekčních přípravků na ruce byl pro mě tak trochu utrpením. Zlom nastal po použití právě Vámi doporučeného Desistrongu. Vyhovuje mi jeho konzistence lehkého krému, který mé ruce po ošetření dále nevysušuje. Po aplikaci nelepí, což velice oceňuji jako administrativní pracovnice. Ještě jednou díky a ať se Vám daří.

Olina Z.

Oblíbila jsem si DESISTRONG kvůli jeho malému balení, které mohu mít i v kapse u bundy. Jako poštovní doručovatelka ho mám stále při sobě a lecitinové složení chrání moji pokožku rukou i před výkyvy počasí.

Eva R.

Pracuji na úřadě a ruce si musím dezinfikovat skoro neustále. Ale zároveň také neustále sahám na nějaké dokumenty. U DESISTRONGU oceňuji, že nevysušuje moje ruce, nelepí a nezanechává mastné skvrny na papíře. Konečně! Díky moc.

Petra S.

Konečně jsem našla dezinfekci na ruce, která není gelová a nevysušuje už tak suchou pokožku rukou. Díky za ní. Jste 1.

Alena P.

Desistrong je výborný dezinfekční přípravek pro děti. Neštípe, nepálí a nemá hořkou chuť. Poté, co namažeme dětem ruce, mohou si dát svačinu bez hořké příchuti. Díky za něj.